Tag Archives: právo na zamestnanie

Nápady na zlepšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti

Mnoho podnikateľov sa bojí mať zamestnancov. Najmä miestnych, ako sú murári, stolári, inštalatéri, či počítačoví technici.  Všetci títo si otvárajú živnosti, často však ide o závislú činnosť v zmysle  § 7 Zákonníka práce. A práve títo podnikatelia prinášajú značnú časť príjmov do štátneho … Pokračovanie