Monthly Archives: Marec 2012

Spolu sme to dokázali – Ďakujem!

Je to až neuveriteľné. No spoločne sme to naozaj dokázali. Vďaka a gratulácie ale patria najmä vám všetkým, ktorí ste išli voliť. Účasť bola neočakávane vysoká.

Lieky pre dôchodcov

Tento príspevok bude krátky. Jedná sa mi o to, aby sme pomohli aj starým ľuďom. Čoraz častejšie sa v zariadeniach stretávam s tým, že starkí po zaplatení úhrad zostávajú úplne bez peňazí.

Podporme rodinné podniky

Dostávam sa k ďalšiemu opatreniu ako napomôcť zamestnanosti na Slovensku. Pravdu povediac oslovil ma názor jedného mladého muža a mojej dcéry. Obaja majú radi históriu a z tej aj ich návrh vychádzal. Bavili sa totiž o malých rodinných firmách -kedysi … Pokračovanie

Zdravotné sestry sú aj v školstve, nezabúdajme na ne

Podľa platnej právnej úpravy v reedukačných zariadeniach nie je upravené poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, preto je aj problematické uplatňovanie zákona č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokov sestier a pôrodných asistentiek a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 z. z. … Pokračovanie

Verejná výzva na zodpovedanie otázok súvisiacich s podozrením zo zneužitia finančných prostriedkov vyčlenených Úradom vlády SR na realizáciu Programu revitalizácie krajiny (protipovodňové opatrenia) adresovaná premiérke Ivete Radičovej

Vážená pani premiérka, pred niekoľkými dňami sa mne aj niekoľkým denníkom dostal do rúk príspevok „Klientelizmus v Programe protipovodňových opatrení“, po prečítaní ktorého Vás verejne žiadam o vysvetlenie nižšie uvedených otázok. Nastolenie týchto otázok považujem za dôležité už aj kvôli … Pokračovanie

Viera Tomanová v okrese Nové Zámky

Poslankyňa Tomanová v okrese Galanta

List Igorovi Matovičovi od občianky Evy Benčičovej

Pán Matovič, dostal sa mi do rúk predvolebný leták Vašej strany, preto som sa rozhodla reagovat’ na text, ktorý v ňom uvádzate. Na druhej strane letáka sa totiž chválite “Čo dokázali 4 obyčajní?” Podl’a Vás ste splnili 18 bodov. Zabudli … Pokračovanie