Obsah kategórie: Vystúpenia v NR SR

Moje vystúpenie k návrhu novely zákona o rodičovskom príspevku

Vystúpenie k návrhu novely zákona č.571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov  a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci    v  hmotnej  núdzi   a  o  zmene  a doplnení   niektorých   zákonov   v   znení   neskorších    predpisov

Moje vystúpenie k návrhu novely Zákonníka práce

Vystúpenie poslankyne NR SR Viery Tomanovej k návrhu novely Zákonníka práce

Moje vystúpenie k návrhu úprave príjmu zo závislej činnosti

Vystúpenie poslankyne NR SR Viery Tomanovej k vládnemu  návrhu zákona o úprave príjmu zo závislej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Moje vystúpenie k novele zákona o sociálnom poistení

Vystúpenie poslankyne NR SR Viery Tomanovej k novele zákona o sociálnom poistení.

Moje vystúpenie k novele zákona o službách zamestnanosti

Vystúpenie poslankyne NR SR Viery Tomanovej k novele zákona o službách zamestnanosti.

Moje vystúpenie k “doplňovakú” o kolektívnom vyjednávaní

Vystúpenie poslankyne NR SR Viery Tomanovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.

Moje vystúpenie v pléne číslo 63/2010

Vystúpenie poslankyne NR SR Viery Tomanovej v pléne k vládnemu návrhu novely zákona o službách zamestnanosti