Pozmeňovací návrh k zmenám v zákonníku práce

Pozmeňovací návrh poslancov Národnej rady SR Viery Tomanovej a Jána Podmanického k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Pokračovanie

Moje pripomienky k zákonu o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom

Pozmeňovací návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viery Tomanovej k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z.z o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z o cenách v znení neskorších predpisov.
Pokračovanie

Chvíľka bez internetu

Rada by som sa vopred všetkým ospravedlnila, no do 28.8. budem mimo územia SR bez prístupu na internet. Ihneď ako sa vrátim späť, všetkým žiadostiam sa budem promptne venovať.
Ďakujem za pochopenie.

Zverejňujem informácie o svojej dizertačnej práci

Po tom, ako sa začali riešiť tituly politikov v médiách, oslovilo ma hneď niekoľko ľudí, či im nedám k dispozícii svoju dizertačnú prácu. Preto som sa rozhodla rovno ju uverejniť tu, na svojom webe. Niekoľkým ľuďom, ktorí ma oslovili som zároveň dala povolenie zverejniť údaje o mojej práci v médiách.
Pokračovanie

Zamestnanosť absolventov sa dá vyriešiť aj jednoducho

Zamestnanosť absolventov je alarmujúca. No na druhú stranu, máme nedostatok pedagógov, ktorí vyučujú cudzí jazyk. Napadlo ma, ako zabiť dve muchy jednou ranou.
Pokračovanie

Spolu sme to dokázali – Ďakujem!

Je to až neuveriteľné. No spoločne sme to naozaj dokázali. Vďaka a gratulácie ale
patria najmä vám všetkým, ktorí ste išli voliť. Účasť bola neočakávane vysoká.
Pokračovanie

Lieky pre dôchodcov

Tento príspevok bude krátky. Jedná sa mi o to, aby sme pomohli aj starým ľuďom. Čoraz častejšie sa v zariadeniach stretávam s tým, že starkí po zaplatení úhrad zostávajú úplne bez peňazí.
Pokračovanie

Podporme rodinné podniky

Dostávam sa k ďalšiemu opatreniu ako napomôcť zamestnanosti na Slovensku. Pravdu povediac oslovil ma názor jedného mladého muža a mojej dcéry. Obaja majú radi históriu a z tej aj ich návrh vychádzal. Bavili sa totiž o malých rodinných firmách -kedysi cechoch- a o možnosti ako pomôcť práve im. Aj o možnosti definovať rodinné firmy ich práva a povinnosti aj zákonom.
Pokračovanie

Zdravotné sestry sú aj v školstve, nezabúdajme na ne

Podľa platnej právnej úpravy v reedukačných zariadeniach nie je upravené poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, preto je aj problematické uplatňovanie zákona č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokov sestier a pôrodných asistentiek a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pokračovanie

Verejná výzva na zodpovedanie otázok súvisiacich s podozrením zo zneužitia finančných prostriedkov vyčlenených Úradom vlády SR na realizáciu Programu revitalizácie krajiny (protipovodňové opatrenia) adresovaná premiérke Ivete Radičovej

Vážená pani premiérka,

pred niekoľkými dňami sa mne aj niekoľkým denníkom dostal do rúk príspevok „Klientelizmus v Programe protipovodňových opatrení“, po prečítaní ktorého Vás verejne žiadam o vysvetlenie nižšie uvedených otázok. Nastolenie týchto otázok považujem za dôležité už aj kvôli tomu, že na svojej internetovej stránke som zverejnila aktivistami spracovaný rozsiahli rozbor Programu poukazujúci práve na klientelizmus, neodbornosť, neadekvátnu finančnú náročnosť projektov. V rámci Programu obce získali z Úradu vlády SR finančné prostriedky na vybudovanie prehrádzok na zadržiavanie vody pri prívalových dažďoch a z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny prostriedky na vytvorenie krátkodobých pracovných miest na jeho realizáciu.

Pokračovanie