Author Archives: Viera Tomanová

Viera Tomanová v okrese Nové Zámky

Poslankyňa Tomanová v okrese Galanta

List Igorovi Matovičovi od občianky Evy Benčičovej

Pán Matovič, dostal sa mi do rúk predvolebný leták Vašej strany, preto som sa rozhodla reagovat’ na text, ktorý v ňom uvádzate. Na druhej strane letáka sa totiž chválite “Čo dokázali 4 obyčajní?” Podl’a Vás ste splnili 18 bodov. Zabudli … Pokračovanie

Viera Tomanová navštívila ďaľšie obce okresu Šaľa

Návšteva v Červeníku

Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života

Mať dieťa je veľmi v terajšej situácií veľmi ťažké rozhodnutie. Vo väčšine prípadov znevýhodňuje ženu na trhu práce a rodine môže toto rozhodnutie spôsobiť ekonomické problémy. Analýzu problému a súbor opatrení, ktoré chcem zaviesť.

Pomoc Slovensku – predaj z dvora

Ceny potravín rastú nahor raketovou rýchlosťou, rovnako ako počet nezamestnaných ľudí. Tieto dva faktory potrebujeme rýchlo zvrátiť. Preto prichádzam opakovane s návrhom, ktorý rieši oba problémy súčasne a pri tom je veľmi jednoduchý – trhy.

Analýza aktuálnej problematiky odmeňovania zdravotných sestier v zariadeniach sociálnych služieb

I. Platná legislatíva: • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) … Pokračovanie

Vila pod Slavínom – dôkaz o klamstvách médií a pani Želinskej

Tento list som obdržala včera, v nedeľu 19. februára 2012. Jasne vyvracia všetky klamstvá pani Želinskej ohľadom vily pod Slavínom a potvrdzuje pravdivosť môjho stanoviska k tejto umelo vyrobenej kauze.

Reakcia na obvinenia Vila pod Slavínom