Tag Archives: Rodičovský príspevok

Ako pomôcť mladým rodinám

Sociálna podpora pre mladé rodiny s deťmi za vlády Róberta Fica

Štátne sociálne dávky – rodinné dávky na Slovensku sú: – Príspevok pri narodení a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa; – Príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili 3 a viac detí, alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili … Pokračovanie

Moje vystúpenie k návrhu novely zákona o rodičovskom príspevku

Vystúpenie k návrhu novely zákona č.571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov  a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci    v  hmotnej  núdzi   a  o  zmene  a doplnení   niektorých   zákonov   v   znení   neskorších    predpisov