Obsah kategórie: Ostatné

Chvíľka bez internetu

Rada by som sa vopred všetkým ospravedlnila, no do 28.8. budem mimo územia SR bez prístupu na internet. Ihneď ako sa vrátim späť, všetkým žiadostiam sa budem promptne venovať. Ďakujem za pochopenie.

Zverejňujem informácie o svojej dizertačnej práci

Po tom, ako sa začali riešiť tituly politikov v médiách, oslovilo ma hneď niekoľko ľudí, či im nedám k dispozícii svoju dizertačnú prácu. Preto som sa rozhodla rovno ju uverejniť tu, na svojom webe. Niekoľkým ľuďom, ktorí ma oslovili som … Pokračovanie

Spolu sme to dokázali – Ďakujem!

Je to až neuveriteľné. No spoločne sme to naozaj dokázali. Vďaka a gratulácie ale patria najmä vám všetkým, ktorí ste išli voliť. Účasť bola neočakávane vysoká.

Zdravotné sestry sú aj v školstve, nezabúdajme na ne

Podľa platnej právnej úpravy v reedukačných zariadeniach nie je upravené poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, preto je aj problematické uplatňovanie zákona č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokov sestier a pôrodných asistentiek a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 z. z. … Pokračovanie

Verejná výzva na zodpovedanie otázok súvisiacich s podozrením zo zneužitia finančných prostriedkov vyčlenených Úradom vlády SR na realizáciu Programu revitalizácie krajiny (protipovodňové opatrenia) adresovaná premiérke Ivete Radičovej

Vážená pani premiérka, pred niekoľkými dňami sa mne aj niekoľkým denníkom dostal do rúk príspevok „Klientelizmus v Programe protipovodňových opatrení“, po prečítaní ktorého Vás verejne žiadam o vysvetlenie nižšie uvedených otázok. Nastolenie týchto otázok považujem za dôležité už aj kvôli … Pokračovanie

Viera Tomanová v okrese Nové Zámky

Poslankyňa Tomanová v okrese Galanta

List Igorovi Matovičovi od občianky Evy Benčičovej

Pán Matovič, dostal sa mi do rúk predvolebný leták Vašej strany, preto som sa rozhodla reagovat’ na text, ktorý v ňom uvádzate. Na druhej strane letáka sa totiž chválite “Čo dokázali 4 obyčajní?” Podl’a Vás ste splnili 18 bodov. Zabudli … Pokračovanie

Viera Tomanová navštívila ďaľšie obce okresu Šaľa

Návšteva v Červeníku