Potrebu sociálnych podnikov potvrdzuje aj Brusel

Keď sme v roku 2008 naštartovali podporu sociálnych podnikov a vytvorili právny základ pre zriaďovanie malých obecných sociálnych podnikov legislatívnou úpravou zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, nepredpokladali sme akú negatívnu kampaň urobí pravica len preto, aby prekazila naše snahy vytvoriť priaznivé podmienky pre rozvoj sociálneho podnikania.

Spolitizovanie sociálnych podnikov a negativisticky ladené články objavujúce sa najmä v denníkoch podporujúcich pravicovú politiku boli naopak brzdou rozvoja sociálneho podnikania. Vyvolalo to veľmi negativistický náhľad verejnosti na sociálne podniky. Dnes môžem povedať, že každá budúca vláda, ktorá vzíde z predčasných parlamentných volieb bude musieť „statusu sociálneho podniku“ prinavrátiť jeho dôležité postavenie pri riešení inkluzívneho trhu práce. Zámerne hovorím bude musieť, pretože dnes Európska komisia vysiela jasné signály o poslaní sociálnych podnikov ako významný príspevok stratégie Európa 2020.

 

Sociálne hospodárstvo ako nový druh hospodárstva a rozvoj sociálnych podnikov a sociálneho podnikania, ktoré tvoria jeho významnú súčasť je vo svetle viacerých dokumentov vydaných kompetentnými inštitúciami Európskej únie vnímané ako dôležitý prostriedok zvyšovania hospodárskeho rastu v Európe. Pre zvýšenie konkurencieschopnosti Európska komisia prijala Oznámenie – Priemyselná politika: Posilnenie konkurencieschopnosti, v ktorej rámci kladie dôraz na uprednostňovanie a podporovanie sociálneho podnikania v Európe, najmä pokiaľ ide o posilňovanie jeho prestíže a prístupu k verejným a súkromným financiám. V súčasnosti prebieha pripomienkovanie nariadenia k Európskym sociálnym fondom podnikania, ktorého cieľom je poskytnúť podporu trhu pre sociálne podniky tým, že sa zefektívni získavanie financií z investičných fondov, zameraných práve na sociálne podniky.

 

V iniciatíve pre sociálne podnikanie je prijatých 11 akcií na vytvorenie priaznivého prostredia na podporu sociálnych podnikov v rámci sociálnej ekonomiky a sociálnych inovácií. Medzi nimi sa nachádza aj požiadavka, ktorá pretavila do nariadení pripravovaných pre nové programovacie obdobie na roky 2014 – 2020 to, aby sa spojilo financovanie sociálnych podnikov cez dva fondy – a to ERDF a ESF.

 

Návrh Európskej komisie upravujúci možnosť dvojfondového (nemyslím tým krížového) financovania sociálnych podnikov je zadosťučinením našich pôvodných návrhov na ich financovanie a považujeme to za súlad s našim modelom financovania sociálnych podnikov.

 

V Európskej únii sociálne hospodárstvo zamestnáva viac ako 11 miliónov ľudí, čo predstavuje 6 % celkovej zamestnanosti. V porovnaní s niektorými vyspelými krajinami Európskej únie ako napr. Belgickom, Fínskom či Francúzskom, kde takmer každý tretí podnik je sociálnym podnikom bude mať Slovensko neporovnateľne zlú východiskovú pozíciu. Na Slovensku pôsobí necelých 70 sociálnych podnikov.

 

Na záver si želám, aby sa na podporu a rozvoj sociálnych podnikov v budúcnosti nepozeralo cez politické okuliare neprajníkov ale nech sú sociálne podniky vnímané ako dôležitý nástroj riešenia zamestnanosti ťažko zamestnateľných skupín našich spoluobčanov a posilňovania ekonomickej sily našej krajiny.

 

Tento príspevok je v Pracovnoprávne vzťahy, Sociálne služby, Trh práce s tagmi , , , . Urobte záložku z permalink-u.

Komentáre podliehajú schvaľovaniu. Urážlivé a vulgárne komentáre schvaľované nebudú

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>