Pozmeňovací návrh k zákonu 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Pozmeňovací návrh poslanyke NR SR Viery Tomanovej k pozmeňovaciemu návrhu Štefana Kužmu k návrhu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

č. p. t. 209

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (znenie pozmeňovacieho návrhu poslanca Štefana Kužmu) sa mení takto:

V Čl. I sa v celom texte v príslušnom gramatickom tvare slová „verejnoprospešné služby pre samosprávny kraj“ nahrádzajú slovami „ menšie služby pre samosprávny kraj“.

Odôvodnenie:

Navrhuje sa zjednotiť pojmy „menšie obecné služby pre obec“ a poslancom Kužmom navrhovaný pojem „verejnoprospešné služby pre samosprávny kraj“, pretože oba právne inštitúty sú aktívnym opatrením trhu práce,

-         ktorého účelom je podporiť udržiavanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana,

-         majú verejnoprospešný charakter

-         slúžia v prospech orgánov územnej samosprávy.

Tento príspevok je v Legislatíva, Moje aktivity poslankyne NR SR, Pozmeňovacie návrhy s tagmi , , , . Urobte záložku z permalink-u.

Komentáre podliehajú schvaľovaniu. Urážlivé a vulgárne komentáre schvaľované nebudú

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>