Štát by mal platiť vždy a včas

foto: flickr.com

Ústredné orgány štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy a vlastne všetky orgány verejnej správy vrátane nimi zriadených organizácií podniky robia neustále to isté. Objednajú si tovar, alebo služby, no už za ne nezaplatia. Ako „objektívne príčiny“ uvádzajú to, že nemajú peniaze. Na vysoké odstupné, platy, či vianočné bonusy sa však vždy peniaze nájdu. Táto situácia by sa mala riešiť a to okamžite.

Znalci, tlmočníci a prekladatelia, právnici a ďalší čakajú na tieto peniaze veľmi dlho, pri čom v niektorých prípadoch dokonca musí prejsť schvaľovací proces a odmena sa musí priznať. V prípade platinových sitiek by som odmenu určite nepriznávala, ale späť k téme.

Problém je v tom, že každý jeden rezort má presne určený rozpočet, avšak plošné krátenie jednotlivých rozpočtových kapitol orgánov štátnej správy spôsobí, že nimi objednané tovary a služby nemôžu byť zaplatené. A tak napr. súdny tlmočník bieloruštiny svoje peniaze nevidí dlhé mesiace, dôsledkom je jeho platobná neschopnosť. Na penále a nebodaj navýšenie sumy o infláciu, na to môže rovno zabudnúť.

Zastávam názor, že ešte pred schválením rozpočtu je potrebné prijať reálne opatrenia na dosiahnutie úspory a iba v prípade skutočnej úspory, je možné stanoviť % koľko je možné použiť na zaplatenie mimoriadnych výdavkov. Teda prijať striktné opatrenia na objednávanie tovarov a služieb a objednať ich iba v tých prípadoch, ak skutočne orgány a organizácie verejnej správy majú voľné finančné prostriedky na ich úhradu. V žiadnom prípade nevyhlasovať ani verejné obstarávanie ak naň orgán alebo organizácia verejnej správy nemá aj reálne finančné prostriedky. Nie je možné krátiť rozpočtované prostriedky v priebehu rozpočtového roka zo strany Ministerstva financií SR a v záujme vylúčenia možnosti spôsobiť inému platobnú neschopnosť a v tomto záujme prijať striktné opatrenia na dosiahnutie určeného cieľa. Takéto pravidlá musia platiť aj pri čerpaní Európskych fondov, aby sa konečný prijímatelia fyzické a právnické osoby, čo môžu byť aj orgány miestnej, regionálnej samosprávy vrátane organizácií nimi zriadenými, taktiež nemohli dostať do platobnej neschopnosti ako dôsledku administratívnych prieťahov orgánov štátnej správy.

Je teda nevyhnutné vytvárať finančné rezervy a iba v prípadoch finančných rezerv umožniť verejnej správe robiť objednávky.

Určite nedosiahneme sto percentnú účinnosť takto prijatých opatrení ale určite znížime druhotnú platobnú neschopnosť fyzických i právnických osôb. Predsa ak akýkoľvek občan nezaplatí daň, stane sa z neho štvanec. Ak to robí štát a samospráva, je to v poriadku? Myslím, že nie.

Tento príspevok je v Európsky sociálny fond, Pracovnoprávne vzťahy, Trh práce s tagmi , . Urobte záložku z permalink-u.

Komentáre podliehajú schvaľovaniu. Urážlivé a vulgárne komentáre schvaľované nebudú

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>