Viera Tomanová v okrese Nové Zámky

Poslankyňa Tomanová v okrese Galanta

List Igorovi Matovičovi od občianky Evy Benčičovej

Pán Matovič,

dostal sa mi do rúk predvolebný leták Vašej strany, preto som sa rozhodla reagovat’ na text, ktorý v ňom uvádzate. Na druhej strane letáka sa totiž chválite “Čo dokázali 4 obyčajní?” Podl’a Vás ste splnili 18 bodov. Zabudli ste však dopísat’ 19. bod -”podporili sme schválenie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zakon č. 448/2008 Z.z. 0 sociálnych službách, ktorý poškodzuje dôchodcov umiestnených v domovoch seniorov.”
Pokračovanie

Viera Tomanová navštívila ďaľšie obce okresu Šaľa

Návšteva v Červeníku

Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života

Mať dieťa je veľmi v terajšej situácií veľmi ťažké rozhodnutie. Vo väčšine prípadov znevýhodňuje ženu na trhu práce a rodine môže toto rozhodnutie spôsobiť ekonomické problémy. Analýzu problému a súbor opatrení, ktoré chcem zaviesť.
Pokračovanie

Pomoc Slovensku – predaj z dvora

Ceny potravín rastú nahor raketovou rýchlosťou, rovnako ako počet nezamestnaných ľudí. Tieto dva faktory potrebujeme rýchlo zvrátiť. Preto prichádzam opakovane s návrhom, ktorý rieši oba problémy súčasne a pri tom je veľmi jednoduchý – trhy.
Pokračovanie

Analýza aktuálnej problematiky odmeňovania zdravotných sestier v zariadeniach sociálnych služieb

I. Platná legislatíva:
• Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“)

• Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“)
Pokračovanie

Vila pod Slavínom – dôkaz o klamstvách médií a pani Želinskej

Tento list som obdržala včera, v nedeľu 19. februára 2012. Jasne vyvracia všetky klamstvá pani Želinskej ohľadom vily pod Slavínom a potvrdzuje pravdivosť môjho stanoviska k tejto umelo vyrobenej kauze.
Pokračovanie

Reakcia na obvinenia Vila pod Slavínom