Jedno teplé jedlo denne zadarmo!

To je odkaz štátnej tajomníčky ministerstva práce Lucie Nicholsonovej ľuďom ocitnuvším sa v hmotnej núdzi. Nie je tajomstvom, že som na cestách po Slovensku, a stretávam sa s ľuďmi. Mam tieto cesty rada, človek sa od občanov všeličo dozvie – dobre padne láskavé a podporné slovo, najčastejšie sú dotazy a žiadosti o pomoc, inokedy študenti čakajúci na skúšky, ale aj zaujímavé klebietky.
Pokračovanie

Vyhlásenie na článok Hospodárskych novín – Zistenie HN: Vo vile našli Tomanovej veci

Dôrazne sa ohradzujem proti opakujúcim sa lživým, zavádzajúcim a znevažujúcim mediálnym informáciám Hospodárskych novín vo vzťahu k mojej osobe. Pravdivou informáciou je, že moja dcéra darovala neziskovej organizácii veci pri likvidácii bytu po starých rodičoch pre zriadenie „chráneného bývania“ pre ľudí s duševnými poruchami.
Pokračovanie

Viera Tomanová v BA kraji

Sociálne alebo komerčné služby? Téma dňa TA3 z 1.2.2012


Pokračovanie

Takto si prisýpali Eurá pod rúškom pomoci proti povodniam

Povodne sú veľmi, veľmi zlá vec. Ešte dnes mám pred očami tú katastrofu, ktorá sa udiala v júni 2010. Zosúvajúce sa svahy, rúcajúce sa domy a cesty, ľudia bez domova a majetku. Aj preto som považovala za veľmi rozumné a zmysluplné opatrenie, ktoré nielenže malo zmierniť dôsledky povodní a obdobných prírodných katastrof, ale zároveň aj malo napomôcť ľuďom aspoň dočasne získať prácu. Hovorím o príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie, ktorého začlenenie do zákona o službách zamestnanosti som považovala azda za jediné zmysluplné opatrenie, ktoré za ministrovania pána Mihála bolo prijaté. Aj som sa tešila, ako promptne pani premiérka vyčlenila zo svojej rezervy na tento účel 580 000 EUR.

No to som vôbec netušila, ako budú zodpovední s týmito prostriedkami narábať a že vlastne projekt slúžil úplne iným cieľom, než na čo boli tieto finančné prostriedky vyčlenené. Nech čitateľ posúdi sám po prečítaní dokumentu, ktorý sa mi dostal do rúk spolu s videonahrávkou.

Pokračovanie

Predvolebná samochvála

Na internetovej stránke MPSVR SR sa objavil v poradí už druhý článok na tému, ako Európska komisia ocenila prácu rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny pri odhaľovaní korupcie či samochvály o „získaní stratenej dôvery EK“. Verejnosť si musela vypočuť veľa nepravdy o podozreniach zo spáchania trestného činu zneužívania prostriedkov štrukturálnych fondov a korupcie, ku ktorým malo dôjsť počas môjho pôsobenia ako ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny. Tieto podozrenia sa nepreukázali ako pravdivé, mnohé vyšetrovania boli už zastavené z dôvodu, že sa nenašli žiadne pochybenia zneužitia prostriedkov ES. Aká je politická kultúra súčasného vedenia rezortu práce, keď dokáže verejnosti a aj pred Európskou komisiou tvrdiť, bez preukázania dôkazov, že pri udeľovaní novo-vybraných projektov bola protekcia.
Pokračovanie

Ako pomôcť mladým rodinám

Pomoc absolventom

Potrebu sociálnych podnikov potvrdzuje aj Brusel

Keď sme v roku 2008 naštartovali podporu sociálnych podnikov a vytvorili právny základ pre zriaďovanie malých obecných sociálnych podnikov legislatívnou úpravou zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, nepredpokladali sme akú negatívnu kampaň urobí pravica len preto, aby prekazila naše snahy vytvoriť priaznivé podmienky pre rozvoj sociálneho podnikania.
Pokračovanie

Katastrofálna situácia na trhu práce