Sociálna podpora pre mladé rodiny s deťmi za vlády Róberta Fica

Štátne sociálne dávky – rodinné dávky na Slovensku sú:
- Príspevok pri narodení a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa;
- Príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili 3 a viac detí, alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá;
- Prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa;
- Príspevok na starostlivosť o dieťa;
- Rodičovský príspevok;
- Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti;

Týmito dávkami, financovanými zo štátneho rozpočtu sa štát priamo podieľa na riešení niektorých životných situácií v rodine (napr. narodenie dieťaťa, výživa a výchova dieťaťa, úmrtie človeka).
V súlade s programovým vyhlásením vlády sa realizovalo viacero opatrení legislatívneho charakteru, ktoré sú zamerané na rozšírenie a zvýšenie finančnej podpory rodín. Ich hlavnou úlohou je saturovanie straty pracovných príjmov rodiča. Zároveň sa umožní poberať rodičovský príspevok aj zárobkovo činným rodičom, a to aj v prípade, ak zabezpečia starostlivosť o svoje dieťa v čase výkonu zárobkovej činnosti jeho umiestnením v jasliach alebo škôlke.

Príspevok pri narodení a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa
Príspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. Od 1.1.2009 sa upravili podmienky poskytovania príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa. Túto jednorazovú dávku zaviedla vláda v roku 2007 najskôr pri narodení prvého dieťaťa v rodine. Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa v sume 678,49 EUR sa poskytuje od 1.1.2009 aj pri narodení druhého a tretieho dieťaťa. Narodenie dieťaťa štát podporí príspevkom pri narodení dieťaťa a príplatkom v celkovej sume 829,86 Eur. Pri narodení viacerých detí súčasne – dvojčiat, trojčiat, sa uvedená suma znásobuje, poskytuje sa na každé dieťa.

Prídavok na dieťa
Prínosom pre všetky rodiny je zvýšenie prídavku na dieťa od 1.1.2009 zo 17,93 EUR na 21,25 EUR mesačne na každé nezaopatrené dieťa až do 25 rokov veku, ak sa pripravuje na svoje povolanie dennou formou štúdia na strednej alebo na vysokej škole. Toto zvýšenie sa realizovalo po prvý raz od roku 2004. Zároveň sa zaviedla pravidelná valorizácia sumy prídavku na dieťa vždy k 1.1. Kalendárneho roka, ktorá umožní prídavok na dieťa zvyšovať každoročne.

Príplatok k prídavku na dieťa
Príplatok k prídavku na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe k prídavku na dieťa na výživu a výchovu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu. Výška príplatku k prídavku sa od 1.7.2009 zvýšila z 9,96 EUR na 10.31 EUR mesačne.

Príspevok na starostlivosť o dieťa
S účinnosťou od 1.1.2009 sa na podporu rodín s deťmi zaviedol nový adresný nástroj príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý prispieva vytvoreniu podmienok na zosúladenie rodinného, osobného a pracovného života rodičov a k vytvoreniu podmienok pre zamestnanosť a zamestnateľnosť mladých rodičov, resp. pre možnosť udržania si zamestnania. Príspevok je určený zárobkovo činným rodičom, ktorí sa starajú o dieťa do troch rokov veku alebo dieťa do šesť rokov veku ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a predstavuje alternatívu k rodičovskému príspevku. Poskytuje na každé dieťa vo výške preukázaných nákladov v kalendárnom mesiaci, maximálne vo výške rodičovského príspevku 164,22 EUR. Ak rodič nepreukáže náklady, pretože počas výkonu zaárobkovej činnosti zabezpečuje starostlivosť o dieťa fyzickou osobou bez živnostenského oprávnenia, resp. sám, výška príspevku bude 25% zo sumy rodičovského príspevku, teda 41,505 EUR. Príspevok je zároveň prvým krokom k zavedeniu novej legislatívnej úpravy poskytovania rodičovského príspevku. Od 1.1.2009 bol rodičom umožnený výber medzi rodičovským príspevkom a príspevkom na starostlivosť o dieťa

Rodičovský príspevok
Štát touto dávkou prispieva rodičovi na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku lebo dieťa do šesť rokov veku ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré je zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, najdlhšie tri roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do tejto starostlivosti. Výška rodičovského príspevku je od 1.9.2009 164,22 EUR

Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti
Od 1.9.2009 sa zvýšili sumy jednotlivých príspevkov nasledovne:
- jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej rodinnej starostlivosti 344,25 EUR;
- jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej rodinnej starostlivosti 862,33 EUR;
- opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej rodinnej starostlivosti 129,17 EUR;
- opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 164,22 EUR;
- opakovaný príspevok náhradnému rodičovi pri starostlivosti o troch a viac súrodencov 116,81 EUR;
- osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 67,68 EUR.

Foto: Flickr.com (Stuart Richards)

Tento príspevok je v Sociálna pomoc s tagmi , . Urobte záložku z permalink-u.

Jedna odpoveď k Sociálna podpora pre mladé rodiny s deťmi za vlády Róberta Fica

  1. Janci hovorí:

    Deti su nasa buducnost. Chladne a ekonomicky povedane, stat je povinny podielat sa vychovani deti, pretoze su buducim zdrojom verejnych prijmov. Ak sa stat bude spravat v duchu “ved nejako prezije”, mozme caka ze aj jeho zivot bude v takomto duchu. Treba si uvedomit, ze ignorovanim vychovy deti si z nich “vyrabame” buducich poberatelov socialnych davok a nie pridanu hodnotu pre tento stat. Samozrejme, nema zmysel plosne priznavat rovnaku hodnotu, pretoze ani rodicia nemaju rovnaku vysku rijmu a nemali rovnaku vychodiskovu poziciu, aby prijem dosiahli. Ak sa niekomu dari,dari sa mu aj preto, lebo ziskal zdelanie, za ktore platit nemusel. Zainvestoval do neho stat. Vdaka tomu ma vyssiu zivotnu uroven, je schopny lepsie zabezpecit svoje deti. Socialne slabe rodiny maju pre priciny svojho socialneho statusu castokrat identifikovatelny povod. Poucme sa, empirickych dat mame dost, podchytme tuto skupinu, len nie sposobom, ako Roosvelt v 1933, kedy USA rovnako ako Slovensko zainvestovalo stovky milionov vladnych vydavkov na vytvorenie docasnych mieste bez pridanej hodnoty v tzv. protipovodnovom programe, bez trvalej udrzatelnosti, bez prodpokladu osobneho rastu a rozvoja potencialu uplatnit sa ci ziskat vyssiu kvalifikaciu, alebo prax v konkretnom remesle, priemysle a pod.
    Drzim Vam paste a ak sa nenahnevate, budem zdielať tento web link.

Komentáre podliehajú schvaľovaniu. Urážlivé a vulgárne komentáre schvaľované nebudú

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>