Mihál alebo znovuzrodenie Kaníka

Nestačí zrušenie a zníženie pokút zamestnávateľom v zákone o inšpekcii práce z dielne ministra práce Jozefa Mihála, v rozpore so všetkými legislatívnymi pravidlami čo je mimochodom bežnou ministrovou praxou, tentoraz exminister, poslanec NRSR Kaník chcel zákonom o inšpekcii práce novelizovať zákon o starobnom dôchodkovom sporení.

Že novelu pripravili na ministerstve práce? Že to bola zlátanina, kde si dokonca nevšimol, že mu chýbajú novelizačné body, u ktorých žiadal inú účinnosť? Že zákon o inšpekcii práce so zákonom o starobnom dôchodkovom sporení vôbec nesúvisí? A čo na tom. Veď účel svätí prostriedky. A ak práve navrhoval zaviesť odplatu – zase ďalšie poplatky v prospech DSSiek – za zhodnotenie v dnes už dlhopisovom fonde, pôvodne konzervatívnom fonde – je to pre týchto pánov priam samozrejmé.

A prečože ďalšie poplatky? Vysvetlenie pána poslanca Kaníka bolo nasledovné – chcel motivovať DSS-ky aby zhodnocovali vklady sporiteľov. Neboli náhodou pre tento účel verbovaní občania, aby vstupovali do druhého piliera? Môj názor na tento pokus pána poslanca Kaníka je dosť odlišný.
Podľa mňa práve motivácia ešte vyššieho a navyše úplne bezpracného zisku pre DSSky viedla k takejto iniciatíve. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že DSSky reálne nedokázali za uplynulých päť rokov zhodnotiť peniaze sporiteľov-investorov v rastovom a vyváženom fonde vôbec a zhodnotenie v konzervatívnom, po novom dlhopisovom fonde ako uviedol minister Mihál vo výbore pre sociálne veci a bývanie bolo 12%!!! Teda prakticky žiadne.

No a aby toho nebolo málo zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa snažil prizdobiť novelou zákona o sociálnom poistení, a to tak, že vymáhanie pohľadávok by sa prenieslo na inú právnickú osobu deň po predpísaní poistného, teda v momente, kedy ešte nebolo a nemohlo byť právoplatne rozhodnuté o pohľadávke. Až na základe tlaku dokonca aj koaličných poslancov od tohto zámeru upustil. Čiže protežovanie šiestich DSSiek formou legislatívnych úprav, aby dosahovali čo najvyššie zisky bez ohľadu na to, aké úspory budú mať sporitelia–investori, a bez ohľadu na to či si vôbec za tieto peniaze dokážu kúpiť doživotnú rentu, pokračuje. Ale to pre pánov Kaníka a Mihála asi nie je podstatné. Otázkou pre mňa zostáva prečo?

Tento príspevok je v Ostatné s tagmi , , . Urobte záložku z permalink-u.

Komentáre podliehajú schvaľovaniu. Urážlivé a vulgárne komentáre schvaľované nebudú

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>