Ale ale, pán Dzurinda, alebo Róbert Fico o voze a Mikuláš Dzurinda o koze

V pozadí príprav nedeľného obeda v nejednej slovenskej domácnosti z televíznych obrazoviek znejú rozhovory politikov. Jedna z tých sledovanejších určite musela byť na STVéčke, keďže sa v nej stretli práve predsedovia strán Róbert Fico a Mikuláš Dzurinda.

 

Pri rozhovore odznela aj informácia o neustále narastajúcej miere nezamestnanosti, ktorá mimochodom k dátumu 30.09.2011 dosahuje maximum za posledných 6 rokov. Áno miera celkovej nezamestnanosti na Slovensku je 14,64 % čo predstavuje 390 559 ľudí evidovaných na úradoch práce v evidencii uchádzačov o zamestnanie podľa miesta trvalého bydliska občanov. Zdrojom týchto údajov na základe povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (budem radšej používať UPSVAR nech to dokola nevypisujem).

No a teraz k slovám ktorými reagoval pán Dzurinda na hore popísané informácie prezentované v  nedeľnej relácii Robertom Ficom. Reakcia pána ministra zahraničných vecí bola typická Dzurindovská a vlastne celokoaličná – keď vy o voze tak my o koze – a aby mohol vôbec oponovať , pretože fakt je že v čase sezónnych prác sa historicky najvyššia slovenská nezamestnanosť naozaj obhajuje veľmi ťažko.  Ako inak použil údaje Štatistického úradu.

Veď dobre, aj štatistický úrad spracováva vybrané údaje o nezamestnaných. Ale, tieto údaje sa robia na vybranej vzorke a vychádzajú z výberových zisťovaní, pričom používaná metodika je YLO a je neporovnateľná s presnou evidenciou uchádzačov o zamestnanie, ktorú má k dispozícii iba ústredie práce, lebo práve jemu podriadené úrady práce vedia presne na chlp, koľko majú evidovaných občanov na ktorom úrade.

Iba pre všeobecnú informovanosť považujem ešte za potrebné uviesť, že okrem údaju o celkovej miere nezamestnanosti UPSVAR mesačne sleduje a vyhlasuje štatistické ukazovatele o trhu práce. Tie sa od nástupu vlády Ivety Radičovej taktiež stále zhoršujú. Miera evidovanej nezamestnanosti narástla na 13,37 % čo predstavuje 356 650 ľudí a medzimesačne – z mesiaca august 2011 na mesiac september 2011– sa zvýšila o 6765 osôb.

Ide o údaj o počte disponibilných uchádzačov o zamestnanie znížený o tých, ktorí sú práceneschopní, navštevujú rekvalifikačný kurz a podobne. Prítok nezamestnaných k septembru 2011 dosiahol 41 867 osôb. Predĺžila sa aj doba evidencie dlhodobo nezamestnaných a to na 14,06 mesiaca. Výrazne narástol celkový počet dlhodobo nezamestnaných o takmer 50 000 tisíc občanov.

 

Kým vláda Róberta Fica odovzdávala krajinu s nezamestnanosťou o viac ako jedno percento nižšou , ktorá navyše od februára 2010 skutočne klesala a to po dopadoch celosvetovej finančnej krízy, ktorá bola najhlbšia od roku 1929. Znamenalo aj návrat našich občanov pracujúcich v zahraničí späť na Slovensko. A boli to predovšetkým ľudia, ktorí v rokoch 2002 až 2006 práve za vlády Mikuláša Dzurindu odišli za prácou do zahraničia.

Bolo ich asi tak 200 000 – slovom dvestotisíc . Ale to už neznie tak dobre na obrazovke. A bola práve vláda Róberta Fica, ktorá v roku 2008 znížila nezamestnanosť na minimum za posledných 15 rokov to tiež koaličníci neradi spomínajú.

No a ešte že to bolo aj vďaka prostriedkom z ESF (Európskeho Sociálneho Fondu) určených práve na riešenie nezamestnanosti a nezamestnaných, hlavne tých dlhodobo nezamestnaných Na ich vzdelávanie, rozširovanie ich zručností tak aby boli zamestnateľní a aj zamestnaní, to už vôbec netreba hovoriť.

Veď to by potom tá zvučná vetička „Oni rozkradli, oni pridelili projekty klientelisticky, oni rozhadzovali“ nadobúdala úplne iný význam. No a už len dodať, že to boli prostriedky, ktoré Kaník a Radičová nedokázali čerpať. V júli 2006 nám Európska komisia zastavila čerpanie, lebo výsledky auditu z mája a júna 2006 boli katastrofálne – a to prosím nikto zo zamestnancov nechodil do Bruselu kydať na adresu slovenských projektov a uchádzačov vymyslené sprostosti.

 

Takže by som to zhrnula: Nevadilo mi, keď SDKU na čele s Radičovou urobilo takmer 100 tlačových konferencií na tému vysokej nezamestnanosti ani ich uletené návrhy riešenia –mimochodom do dnešného dňa z nich nerealizovali jediné – kým Róbert Fico so svojou vládou skutočne robil a prijímal opatrenia na zmiernenie dopadov tejto krízy a to vo všetkých oblastiach. Vadí mi, ale, že kým vláda Róberta Fica vyčlenila na aktívnu politiku trhu práce viac ako 90 miliónov EUR v roku 2010 vláda Ivety Radičovej na ňu už schválila v rozpočte na rok 2011 len necelých 22 miliónov a na rok 2012 už len necelých 6 miliónov EUR. A to pri miere nezamestnanosti Slovenska, ktorá v rámci Európskej 27 patrí k najvyšším. Tento postup poškodzuje slovenského občana, a ožobračuje nezamestnaných občanov. A to nehovorím o zámeroch vlády Ivety Radičovej znížiť dávku v nezamestnanosti, ktorú v roku 2009 a 2010 na tlačovkách chceli razantne zvýšiť. Čiže ako som povedala hneď na úvod My sme nakladali na voz a vy kričíte, že koze je hladná, ibaže z nášho voza sa naje, avšak z Vašich doteraz zrealizovaných opatrení by už najradšej zdochla.

 

 

Tento príspevok je v Európsky sociálny fond, Trh práce, Zamestnanosť s tagmi , , , , . Urobte záložku z permalink-u.

Komentáre podliehajú schvaľovaniu. Urážlivé a vulgárne komentáre schvaľované nebudú

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>