Nenávisť štátnej tajomníčky Nicolsonovej? Alebo… ?

V čase zvyšujúceho sa percenta ohrozenia ľudí chudobou na Slovensku, neustáleho nárastu počtu nezamestnaných atakujúcich 400 tisícovú hranicu, prichádza – a to už opakovane – štátna tajomníčka Nicholsonová za politickú stranu SaS s brutálnym populistickým návrhom: zrušiť štátnu pomoc občanom v hmotnej núdzi a nahradiť ju jedným teplým jedlom denne. Aby toho nebolo málo, ďalší návrh smeruje proti mladistvým, absolventom a samozrejme dlhodobo nezamestnaným. Neevokuje vám to návrhy na riešenie tzv. „Cigánskej otázky“ v rokoch II. svetovej vojny?

Prvý návrh „protirómsky“ a likvidačný určite! Prečo to pani Nicholsonová nepovie otvorene? Prečo presadzuje na rezorte práce osobitne problematiku Rómov, hoci táto problematika ani nepatrí podľa kompetenčného zákona do pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a teda koná v rozpore s článkom 2 ods. 2 Ústavy SR? Prečo nerieši problematiku štátnej sociálnej podpory, sociálnej pomoci, pomoci v hmotnej núdze na občianskom princípe, ako ju k tomu viaže Ústava SR a medzinárodné zmluvy?

 

Ale prečo, pri svojej asi nenávisti k tomuto etniku, hádže cez palubu aj 200 tisíc občanov majoritnej časti obyvateľstva a ich detí vrátane ďalších národnostných skupín?! Pýtam sa ako človek, mama, ale aj ako dlhoročná pracovníčka venujúca sa sociálnej problematike a napokon ako sociálnodemokratická politička: ako mieni naložiť pani Nicholsonová s novorodencami, batoľatami, deťmi predškolského a školského veku pochádzajúcich (ako to ona hrdo nazýva) zo sociálne vylúčených spoločenstiev – hladnými, na ulici pod holým nebom v zime v lete a polonahými??? Čo mieni urobiť so zdravotne postihnutými osobami a staršími občanmi v hmotnej núdzi, čo s tehotnými mamičkami? Ponechá ich svojmu osudu na ulici? A vôbec ako mieni štátna tajomníčka naložiť s armádou nezamestnaných, pre ktorých pani Nicholsonová s ministrom Mihálom neurobili vôbec nič?!

Dovolím si zopakovať už povestnú vetu: „Keby hlúposť nadnášala, tak by niekto lietal po Slovensku ako lastovička“. „Ten niekto“ jedným dychom povie, že zamestná za minimálnu mzdu všetkých nezamestnaných a zruší pomoc v hmotnej núdzi. Pýtam sa: čo „ten niekto,“ robil jeden a pol roka? Prečo narástla nezamestnanosť o viac ako jedno percento a rastie ďalej? Prečo už ani v Bratislave si nevie nájsť pracovné miesto 45 ročná žena? Prečo rezort práce, sociálnych vecí a rodiny nevyčerpal peniaze, a to rádovo milióny eur, rozpočtovaných na rok 2010? Prečo keď neustále narastala a narastá nezamestnanosť v roku 2011 na aktívnu politiku trhu práce minister Mihál znížil rozpočet takmer o 4/5 v porovnaní s rokom 2010 a na rok 2012 o ďalšie dve tretiny – t.j. takmer na nulu?

Finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu je určený priamo na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti nezamestnaných, to sa vedenie MPSVR SR ešte nenaučilo ani za jeden a pol roka? Veď zvyšovanie zamestnanosti je účinný liek na našu ekonomiku. Miesto konkrétnych činov a motivácie občanov pracovať vydalo terajšie vedenie MPSVR SR pokyn na kontrolnú akciu „Očista“, ktorej jediným zámerom bolo vyradiť čo najviac uchádzačov o zamestnanie z evidencie – tých, ktorí pracovali na základe dohody o vykonaní práce resp. dohody o pracovnej činnosti. Akcia mala konečný cieľ: dosiahnuť umelým spôsobom vylepšenie štatistiky – administratívnym znížením miery nezamestnanosti. To bol darček pána Mihála nezamestnaným k Vianociam! Ministra, ktorý – ako sa sám verejne vychvaľoval – na deň potrebuje 400 až 600 eur a príjem týchto občanov, na jeden mesiac neprevýši ani 140 eur. Toho ministra, ktorý sa pred Vianocami za prítomnosti fotoaparátov a kamier marketingovo producíroval v rúchu dobrotivého deduška Mikuláša s arogantnou štátnou tajomníčkou odetou v rúchu anjela po zariadeniach sociálnych služieb. No stará ľudová múdrosť hovorí: Satanovi nepomôže ani anjelské rúcho, vždy zostane Satanom.

MPSVR SR pod vedením politických nominantov za SaS nedokázalo realizovať ani nastavenú sociálnu politiku voči dlhodobo nezamestnaným ani ťažko zamestnateľným občanom. Dokonca nevyužili ani zákonné nástroje služieb zamestnanosti, ani iné podporné mechanizmy pre rodiny s deťmi do troch rokov veku detí v rámci štátnej sociálnej podpory a sociálnej pomoci.

Určite je dobrý príspevok pri starostlivosti o dieťa do troch rokov , ktorý umožňuje pracovať obom rodičom a súčasne môže znamenať odbornú predškolskú starostlivosť a výchovu pre dieťa v čase, kedy dieťa najviac rastie a prijíma najviac informácií. Ide o deti do troch rokov veku a o obrovskú pomoc takým deťom, ktorým ich rodičia nevedia, nemôžu prípadne nechcú poskytnúť kvalitnú starostlivosť i predškolskú výchovu.

Pri dobrom výbere nami rozbehnutých projektov „Lokálnej stratégie komplexného prístupu“ (tak sa volal projekt) mohol byť rozhodujúcou mierou vyriešený problém 30 až 50 obcí (v závislosti od ich veľkosti) s vysokou mierou dlhodobej nezamestnanosti. Projekt, ktorý v danej obci riešil súčasne bývanie, nezamestnanosť, vzdelávanie, sociálne služby (pomoc starším a ťažko zdravotne postihnutým), poskytovanie zdravotnej starostlivosti vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti, rozvoj kultúry a podpory kultúrneho dedičstva vrátane vedenia občanov k vlastnej identite. Všetko toto hodil „ten niekto“ cez palubu a nechal obce vynakladať finančné prostriedky na realizáciu zazmluvnených projektov bez reálnej refundácie garantovaných výdavkov. Viaceré obce či mestá sa dostali do dlhov, čo samozrejme znamená ďalšie negatívne dôsledky pre ne.

„Ten niekto“, nedokázal navrhnúť a realizovať náhradné koncepčné opatrenia, iba podsúval občanom Slovenska klamlivé, zavádzajúce kvázi informácie, nehanbil sa osočovať, klamať, znevažovať, hoci nemá ani potuchu o obsahu záväzných dokumentov viažucich sa na danú problematiku, ktoré nie je možné pri riešení veci ignorovať. Mám na mysli smernice a iné záväzné dokumenty EÚ a medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná. No zdá sa, žiaľ, že pani vysoká štátna úradníčka má medzery aj v znalostiach Ústavy SR, lebo inak by nemohla pri svojich supernápadoch ignorovať článok 39 ods. 2, ktorý hovorí: „ Každý kto je v hmotnej núdzi má právo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných podmienok “.

Článok 38 Ústavy SR garantuje zvýšenú ochranu zdravia pri práci ženám, osobám s ťažkým zdravotným postihnutím a mladistvým, ktorí majú právo na osobitnú ochranu v pracovných vzťahoch. Súčasne Ústava SR v Čl. 12 garantuje rovnosť v dôstojnosti a v právach, a preto nie je možné diskriminovať mladistvých, absolventov ani dlhodobo nezamestnaných znížením minimálnej mzdy, ktorá je aj tak veľmi nízka a jeden rodič z nej neuživí ani svoje jediné dieťa. A čo viac, ide o zásadný rozpor s právom EÚ a dohovormi Medzinárodnej organizácie práce, Európskou sociálnou chartou, ktorými je nimi viazaná. To sa samozrejme týka aj pomoci v hmotnej núdzi. Nečítala snáď pani štátna tajomníčka uvedené dokumenty?

V kontexte uvedeného sa natíska otázka: má vôbec občan SR pôsobiaci ako verejný činiteľ, ktorý vyhlásil, že keď skončí vo verejnej funkcii, vráti sa späť, odkiaľ prišiel (…v tomto prípade azda na Korziku…?), morálne právo byť vo verejnej funkcii, v pozícii, kde má možnosť zasahovať do sociálnej politiky štátu voči občanom? Za akým skutočným účelom sa dotyčná osoba dočasne presťahovala z rajského ostrova na Slovensko? Naozaj je jej úprimnou snahou pomáhať občanom Slovenska? Otázka je naliehavejšia o to viac, ak všetky predkladané návrhy sú poznačené tým, že u tejto osoby viditeľne absentujú základné relevantné vedomosti v tejto oblasti a praktické skúsenosti, no najmä preto, že čím ďalej tým viac vystupujú do popredia arogantné antisociálne zamerané riešenia zbohatlíčky necitlivej voči tým, ktorí nemali šťastie zbohatnúť pofidérnou privatizáciou či výhodným vydajom.

A na záver ešte klasická latinská otázka: „Qui bono?“ Komu prospievajú takíto nominanti bez adekvátnych vedomostí na vysokých štátnych funkciách?

 

 

Tento príspevok je v Sociálne služby, Trh práce, Zamestnanosť s tagmi , , . Urobte záložku z permalink-u.

15 Odpovede k Nenávisť štátnej tajomníčky Nicolsonovej? Alebo… ?

 1. blesky hovorí:

  vodu kazať a vino piť,to je najpravdivejsie prirovnanie pre Mihal a spol.,veľa reči a za rok a pol nula riešeni v praxi

 2. Petras hovorí:

  Klasická slovenská odpoveď: Neprospievajú,ale škodia!!
  V prípade Nicholsonovej je to viackrát nepochopiteľné ako sa ona dostala na miesto štátnej
  tajomníčky. Jediná jej vedomosť je arogancia a afektovanie.
  Aj jej predchádzajúce pôsobenie v televízii nevyzeralo nejak odborne,ale na Slovensku sa ľudia bez
  adekvátnych vedomosti uplatnia zdá sa,najskôr a dokážu sa tváriť ako odborníci(na všetko)!
  S postupom času sa možno dozvieme,že Nicholsonová postupovala len vďaka Gorile……
  Dúfam,že raz skončí pri jednom teplom jedle denne…aj so svojim šéfom!

 3. Peter Niskac hovorí:

  S ciganmi sa konecne nieco robit musi, nie je mozne donekonecna zivit statisice parazitov z penazi tych, ktori pracuju.

 4. Vierka hovorí:

  Už sam dávka v hmotnej núdzi je arogantný výsmech do očí občanom.Kolko to už nebola vôbec valorizovaná?? Štyri roky tuším.
  Títo dva exoti/Mihal a Nicholsonová/ by zaslúžil skopat niekam

 5. jana hovorí:

  Pani Tomanová ako ministerka pre rodičov, ktorí sa starajú o veľmi – veľmi ŤZP postihnuté deti (mňa sa to priamo dotýka, tak sa viem presne k tomu vyjadriť) neurobila nič, ale vôbec nič, ešte im aj vzala jednomesačný príjem (jeden mesiac sme boli bez príjmu a ten príjem nie je rovný ani minimálnej mzde, nech si to každý skúsi a potom by videl, čo to obnáša a podľa toho rozhodoval!!). Mám 20- ročnú ležiacu dcéru od narodenia … a verte nikto by so mnou nemenil.

  • Viera Tomanová hovorí:

   Vážená pani,
   mať ŤZP dieťa je asi najvačšie nešťastie, ktoré človeka môže stretnúť, ale s Vaším tvrdením nemožno súhlasiť, pretože sme pripravili nový zákon o pomoci TZP občanom, v ktorom sme zvýšili výšku vybraných príspevkov pre TZP napríklad:
   - mechanický aj el. vozík
   - zvýšili sme príspevok na osobnú asistenciu a začali sme platiť poistenie na účely dôhodkového poistenia
   pre osobných asistentov
   – obdobne pri príspevku za opatrovanie sme zmiernili dopady zníženie príspevku pri valorizácii dôchodkov a zaviedli sme ročnú valorizáciu o infláciu.

   Okrem iného pomohli sme rodinám v hmotnej núdzi – nielen zvyšovaním základnej dávky ale aj rozšírením možnosti príspevku na bývanie. V zákone o sociálnych službách sme riešili osobitne aj rodiny s deťmi. Vaša 20 ročná dcéra by mala už vlastný invalidný dôchodok, ktorý je sme valorizovali v roku 2009 o polroka skôr, čo znamenalo priemerné navýšenie príjmu o 132 Eur ročne a invalidom sme priznali počnúc rokom 2006 vianočný príspevok k dôchodku.

   • jana hovorí:

    Vážena pani Tomanová
    Príspevok na vozík dostávame raz za 5 rokov (my potrebuje špeciálny polohovací (nie obyčajný), tak že máme obmedzený výber (pred 3 rokmi sme si zohnali v zahraničí (a samozrejme i zaplatili), nakoľko u nás pre 20 – ročných ležiacich vozík nie je (skôr by to mal byť špeciálny kočík na mieru – ale to je utópia)), teda isto iste si musíme naň i doplácať (a nie málo), to nám moc nepomohlo. Čo sa týka osobnej asistencie, je síce finančne lepšie a vyššie ohodnotená, no nie pre rodičov a pri takýchto ťažkých stavoch, ju nepriznajú a ani si neviem vôbec predstaviť, že by to i niekto išiel robiť za také peniaze. Mňa ( a myslím že iste i všetkých v mne podobnom stave opatrovaného velikého dieťaťa) by jedine potešilo príjem minimálne na úrovni minimálnej mzdy (!!) a nejaký vhodný denný DSS (samozrejme za primeraný peniaz, aby sme boli schopné ho i spoločnými financiami zaplatiť a zároveň vyžiť). Samozrejme, že dcéra má ID (297€ , ja smiešnych 183 €, keď dcére valorizujú dôchodok o 3,3 %, tak mne to obratom zoberú, aby náhodom sme nemali veľa – je to na smiech, no politici vedia, že ten rodič sa o svoje dieťa postará aj zadarmo a TO SA ZNEUŽÍVA !!). A ešte niečo malo by sa rozlišovať, či je opatrovaný ležiaci alebo chodiaci “relatívne” samostatný, lebo to je veľký rozdiel (nie rovnakú sumu). A čo sa týka vianočného (polichotili ste starobným dôchodcom, nie nám), my by sme tých 55€ oželeli, to je o 4,5€ mesačne viac, to je žalostne málo, chcelo by to podstatne väčšie mesačné navýšenie.

   • jana hovorí:

    Ešte prídavok: keď manžel mal dve zamestnania, alebo robil po nociach doma, tak mne skrátili príspevok na 79€ (viem o prípade, keď pre manželov príjem jednej pani úplne vzali príspevok za opatrovanie syna na vozíku (aj napriek tomu sa stará oňho) – je to veľmi smutné, že keď sa človek snaží si prilepšiť, tak opatrovateľovi potom zoberú peniaze, podporuje sa tým nič nerobenie a vtedy dostanete všetko. Keď by som chcela ísť s ňou do kúpeľov (samu by ju ani nevzali) ani by sme sa nedoplatili a zvyšok mesiaca by sme nemali z čoho žiť, tak sme doma i keď tie kúpele pre udržanie svojho zdravotného stavu by potrebovala min. 1x ročne (a to nehovorím o sebe, že by som potrebovala sa zregenerovať (Vami navrhnutá ODĽAHČOVACIA SLUŽBA nefunguje nikde, lebo mesto na to nemá, keď som sa na to pýtala iba ma vysmiali)). A nakoniec, keďže mám žiaľ iba jedinú dcéru, keď nebudem vládať, kto sa o mňa postará a tiež za aký peniaz, a dôchodok (ak sa ho dožijeme) bude vôbec nejaký ?

 6. Lado hovorí:

  Pani Tomanová, veď sa nestrápňujte. Ešte sme nezabudli ako ste nedávno šafárila cez Privilégium,
  ako ste zneužívala štátne auto pri služobných cestách. Celý Váš príspevok je len hlúpa volebná kampaň. Kydaním si chcete získať hlasy Cigánov a potom sa na nich vykašlete. Čo Vy vlastne robíte v parlamente ? Sem tam vypúšťate sírové sliny a to je všetko. Poberanie platu a neodvádzanie adekvátnej práce je trestným činom bezdôvodného obohatenia ! Štve Vás, že niekto konečne rieši cigánsku otázku. Konečne sa začínajú búrať búdy cigánom na cudzích pozemkoch, konečne musia cigáni dopredu platiť za elektrinu na Luníku IX v Košiciach, konečne sa pri cigánskych osadách nastupuje prednými dverami a kontrolujú cestovné lístky. Čo keby ste zdvihli svoje smerácke zadky a šli po nociach strážiť dozrievajúce zemiaky slovenským poľnohospodárom proti cigánom ?

 7. Baláž Pavol hovorí:

  p.Tomanová.
  Akosi ste sa rozpísala.Idú voľby?Robíte si kampaň na nomináciu na ministerku?Alebo chcete slušných ľudí pripraviť o zdravý rozum.

 8. Meno hovorí:

  Pani Tomanová rada z cudzích peňazí živí cigáňov, levbo tí potom z vďačnosti budú voliť jej národnosocialistický SMER. Vari nechcete, aby sa správala ako sociálny netvor Kaník, ktorý cigáňom trochu priškrtil dávky? Ako k tomu prídu, že sa im nechce pracovať a ešte by im sociálny netvor zobral zaslúžené dávky??

 9. muric hovorí:

  valavážená a nekompetentná ” ministerka ” Tomanová – o Vašej neschopnosti a neodbornosti napríklad svedčí aj mimoriadne zasadnutie vlady SR ku zdravotnému stavu vašho psa, tunel 400 mil. Sk – zločinecké SMERacke socialne podniky – vážená pani Tomanová, a čo váš zať dostal tú funkciu v Bruseli

 10. Milan hovorí:

  Nech beru, až bude na Slovensku skoro každý druhý žobrák, vtedy budú pentáci spokojní.. Práce je málo a na 50.rokov ak prídete o prácu Vás nikto nechce. Nech dajú robotu a neokradajú obyčajných ľudí

 11. Elena Ištvánová hovorí:

  Toto píše pani Tomanová – tá istá pani Tomanová, ktorá ako ministerka naše rodiny obrala o jednomesačný príjem a odporúčala cynicky brigádu či neskôr aj humanitárnu pomoc?
  Som rada (keď vidím Janin príspevok), že pamäť nám slúži viacerým dobre.

  Ja driem – ráno odchádzam do práce pred šiestou, vraciam sa často až o pol ôsmej večer, robím kvalifikovanú prácu – vedúcu funkciu, manžel opatruje postihnutého syna. Príjem na člena rodiny mesačne máme 140,43€. Denne dáme 5,5€ len za cestu do práce mne a deťom do školy. A to ešte pracujem denne doma ráno od 2-2,30, aby som všetko stihla. Mojej najstaršej dcére, vyznamenanej medzi najlepšímim študentmi kraja nedokážeme zaplatiť štúdium na VŠ – kvôli solidarite s nezodpovednými povaľačmi, ktorú mi tento štát nanucuje.
  A zďaleka na nás – ktorí poctivo pracujeme a zodpovedne žijeme – neparazitujú len cigáni. Kým moja rodina z mojej kvalifikovanej driny živorí, “chuderky” alkoholičky sa rekreujú na Prednej Hore , povaľujú sa v plavkách a hrajú tenis. Tento štát sa nestará o postihnuté deti – všetka ich rehabilitácia je “nadštandard” – len ako mám našetriť na ten nadštandard, keď ma tento štát núti skladať sa alkolohičkám na rekreačné povaľovanie (majú naň nárok každoročne v rozsahu 3 mesiacov), kým nám zatvárajú oddelenia nemocníc v regiónoch.
  Nechcem robiť otroka na povaľačov po celý život na úkor základnej životnej úrovne mojich detí a ich budúcnosti.
  To tento štát nás svojou neodbornou a hlúpou politikou ženie k radikálom. Keby nám nechal dosť na dôstojný život našich rodín, tak by sme ako stredná vrstva (t. j. vzdelaní občania – školstvo, zdravotníctvo, úradníci) – podporili pomoc tým sociálne vylúčeným.
  Takto sa čoraz viac odmietame s nimi deliť . Tento štát by nemal stíhať radikálov, ale doterajšie vlády neodborníkov, ktoré nás čoraz viac ožobračujú.
  Elena

  • jana hovorí:

   Ako by som mohla zabudnúť, na ňu (ale hlavne jej slávne “vyjadrenia k opatrovateľom”!) do smrti nezabudnem. Ako na besede v našom meste (líškala sa dôchodcom – veľká voličská základňa), na každú položenú otázku obratom odpovedala, no hneď na druhý deň sa ukázalo, že jej odpoveď bola nepravdivá a nevedela vôbec na čo sa pýtame. Povedala mi, aby som si našla asistentku pre dcéru a ja išla robiť !! Príspevok za opatrovanie nie je príjem atď. tých jej perličiek by bolo strašne veľa, božeuchovaj jej návrat (keď som ju videle na obraze, v momente som vypínala, lebo som sa zbytočne rozčúlila, vôbec nevie , čo je opatrovanie rodičov, ktorí majú od narodenia ležiace deti – a budú žiaľ až do konca (moja má 21 rokov).

Komentáre podliehajú schvaľovaniu. Urážlivé a vulgárne komentáre schvaľované nebudú

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>