O čom sú Sociálne podniky

Ide o novú formu podnikania založenú na nasledovných princípoch:

- Zamestnáva znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, najmä dlhodobo nezamestnaných a ťažko zamestnateľných v počte najmenej 30% z celkového počtu zamestnancov – inak povedané minimálne tretina zamestnancov Sociálnych podnikov sú takí, ktorých bežný podnikateľ nechce, štátna a verejná správa ich nedokáže alebo tiež nechce zamestnať, nakoľko sú to prevažne ľudia bez pracovných návykov, analfabeti, dokonca aj bez základných hygienických návykov, ľudia prepustení po ukončení výkonu trestu, ale aj matky po ukončení rodičovskej dovolenky pričom táto materská trvala tri, šesť a viac rokov, a ľudia päťdesiatroční a starší, ktorí prišli o prácu z rôznych dôvodov , spoločné majú to, že je ťažké ich zaradiť späť na trh práce

- Najmenej 30% finančných prostriedkov, získaných príjmami z predmetu činnosti musí každoročne použiť na vytváranie nových pracovných miest, alebo na zlepšenie pracovných podmienok – inak povedané o 30 % príjmov, len príjmov, to jest o tretinu toho čo vyfakturuje za svoju prácu, výrobky, služby – čokoľvek čo produkuje – musí zamestnať ľudí alebo zlepšiť podmienky tým, ktorých už zamestnáva – to znamená zvýšiť im o platy, alebo rozšíriť priestory, alebo kúpiť lepšie stroje….

- Vytvára pre znevýhodnených uchádzačov o prácu podporné pracovné prostredie, v súlade s ich potrebami – zaškolenie, vzdelávanie, zlepšenie odborných zručností, praktických skúseností a podobne.
Príklad zo života – nebudem menovať podnik ktorý to bol – človeka, museli najprv naučiť, ísť na záchod – doslova neurobíš potrebu pri stroji ani v šatni, ani za dverami kúpeľne ani do umývadla ani do pisoáru, ale krok za krokom ako použiť WC, mnohých museli naučiť čítať nedokázali prečítať ani len výstražné nápisy, nehovoriac o tom, že nevedeli, čo to znamená, ďalších, že do stroja na výrobu nemožno hodiť kladivo, prípadne iný nástroj, ďalších finančným operáciám, napríklad otvoriť vlastný účet v banke. Znova príklad zo života: piati alebo šiesti zamestnanci používali jeden účet, čo sa zistilo pri kontrole výdavkov, lebo len jeden z nich vedel písať a čítať a tak ďalej, a tak ďalej.

Oprávnené činnosti Sociálneho podniku
- Vykonávanie podnikateľskej činnosti v súlade s právnymi predpismi uvedenými v časti „Právny a regulačný rámec “ a v časti „Oprávnenosť žiadateľa“
- Vzdelávanie a príprava pre trh práce znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, s ktorými je uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú – vzdelávanie často krát obnášalo naučiť uchádzača už popísané hygienické návyky a pracovné návyky
- V spolupráci s úradmi práce vzdelávanie znevýhodnených osôb, vrátane získavania praktických zručností. Nie je lepšie každé ráno donútiť dlhodobo nezamestnaného vstať z postele a ísť do práce ako len čakať na dávku?
- Vzdelávanie vlastných zamestnancov, najmä v oblasti manažérskych a marketingových zručností potrebných na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti sociálneho podniku, na aktualizáciu a rozvoj jeho podnikateľskej činnosti a získanie praktických skúseností
- Vyhľadávanie zamestnania pre zamestnancov, ktorí pred nástupom do pracovného pomeru boli znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie a s ktorými je pracovný pomer uzavretý na dobu určitú
- Vytváranie partnerstiev za účelom plnenia funkcie sociálneho podniku a sieťovania sociálnych podnikov
Vytváraním siete sociálnych podnikov (sieťovaním) sa rozumie
- Vytváranie kontaktov a vzťahov medzi podobne orientovanými sociálnymi podnikmi
- Vzájomná výmena informácií a skúseností z tvorby a udržiavania pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
- Spolupráca v oblasti vzdelávania zamestnancov
- Prepájanie spolupráce s orgánmi územnej samosprávy a štátnej správy a so subjektmi verejnej správy
- Prepájanie s fyzickými osobami a ďalšími právnickými osobami na miestnej a regionálnej úrovni , zameranými na rozvoj a uspokojovanie potrieb danej komunity

Účelom vytvárania sietí sociálnych podnikov je aj podpora vzniku nových partnerstiev s verejným sektorom, súkromným sektorom a tretím sektorom, ako aj zabezpečenie ich dlhodobej udržateľnosti.
Tento nástroj na riešenie najmä dlhodobej nezamestnanosti je bežný vo vyspelých krajinách Európy. U nás mal byť využitý hlavne na zmiernenie regionálnych rozdielov a v tých územných celkoch, kde nezamestnanosť presahovala 20%.

Tento príspevok je v Pracovnoprávne vzťahy, Sociálna pomoc, Štátna sociálna podpora, Trh práce, Zamestnanosť s tagmi , , . Urobte záložku z permalink-u.

2 Odpovede k O čom sú Sociálne podniky

 1. Janci hovorí:

  Téma sociálnych podnikov by mala byť výsostne politickou témou. Žiaľ v rukách nevzdelaných a hlúpych ľudí je témou vytĺkania politického kapitálu. Smutné. To, ako si novopečení politici a úradníci kupujú cez svojich kamarátov v médiách články za účelom prekrútenia faktov a ohavnej diskreditácie je smutné. Neváhajú ponížiť ľudí, žijúcich pod hranicou životného minima, neváhajú ponížiť slobodné matky s deťmi, berú šancu Rómov a dlhodobo nezamestnaným. A to len preto, aby dokázali, aké sú sociálne podniky zlé.
  S novou politickou garnitúrou sa na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyviezla strana podnikateľov. Ako už povedal Jaroslav Spišiak, na Slovensku už niet čo sprivatizovať a preto sa biznismeni vrhnú na štrukturálne fondy.
  Na ministerstve práce bola na štrukturálne fondy nasadená Lucia Nicholsonová. Osoba bez vzdelania, skúseností. Jej plat za nevzdelanosť závratne prevyšuje plat odborníkov s niekoľko desať ročnou praxou a skúsenosťami. Obklopila sa ľuďmi, ktorí roky rokúce žijú z riešenia rómskej problematiky.
  Sociálne podniky, ako sa čím ďalej, tým viac ukazuje, predstavovali jednu z príležitostí, ako riešiť problém s nezamestnanosťou a so zvyšovaním potenciálu uplatniť sa. Kde sa nič nerobí, tam sa nič nepokazí. Dôkazom je pani Nicholsonová, hoci nie tak celkom. Tá nič neurobila a napriek tomu spôsobila nezvratnú škodu Slovensku a jeho občanom. Na to treba skutočne talent. Alebo úmysel?
  Ničmenej, sociálne podniky ako myšlienku zavrhla a svoje sociálne podniky podporila. Hovorím o podpore osôb, zapojených do protipovodňových opatrení, ktorí vykonávali časovo veľmi obmedzenú prácu a s nízkou pridanou hodnotou, bez predpokladu získania ďalších vedomostí a vzdelania. Proste vyhodené peniaze. A zrazu je všetko inak. Zraztu chápeme, prečo bolo treba zastaviť dobré veci. Nie kvôli zopár ľuďom, ktorí mohli pochybiť, ale z princípu, že sa nemohli zmocniť eurofondov. Tak si vymysleli svoje “sociálne podniky”. Miliarda korún v nich nenávratne a bez výsledku zmyzla. Už je pani Nicholsonová spokojná? Už zachránila Slovensko? Alebo splnila kohosi kvótu?
  Je to jasné, idú voľby! Ide sa kydať na pani Tomanovú. Pokojne pani Nicholsonová. Pani Tomanová nemala ľahký život a aj o ten svoj sa delí s mnohými osobami na rozdiel od Vás, ženy, ktorá zmýšľa materiálne. Morálne a duchovne nikdy nebudete žene ako je p. Tomanová rozumieť. Preto čím viac si do nej utierate svoje peniazmi pošpinené ruky, tým väčši rastie moje presvedčenie, že sa neviete vyrovnať s vlastnou malosťou, zakomplexovanosťou, nevzdelanosťou. Keď budete staršia, pani Nicholsonová, pochopíte. Ale už neskoro. Vaše deti sa za Vás budú hanbiť. A Vaši priatelia tiež, pretože čoskoro zistia, že za vašimi slovami, pani Nicholsonová, ukrýva sa lož. A lož má krátke nohy. Viac si nezaslúžite ani riadok.
  Liberálna politická platforma sa celosvetovo ukázala ako deštruktívna. Príkladom je Slovensko, kde liberáli prišli do vlády robiť biznis. Pretože tam sú zisky zarušené bez podnikateľského rizika. Desiatky miliónov na nákladné autá z ministerstva obrany, desiatky miliónov eúr na advokátske skužby pána Sulíkam, milióny eur na e-pay, desiatky miliónov eur na nové komunitné centrá, hoci tie staré pomaly padajú deťom na hlavu, ďalšie milióny na protipovodňové aktivity. A to je len začiatok…..Nuž kto najviac kričí, ten odpútava pozornosť. Pozornosť od vlastných korupčných škandálov s poradcami Nicholsonovej, s miliónovými štúdiami Hayek Consulting, ktoré sa, ktovie prečo, ešte nevyšetrujú…
  Sociálne podniky bol skvelý projekt. Verím, že sa v akejkoľvek podobe opäť naštarujú, pretože východ Slovenska nemá záujem o reči. Reči sa hovoria, chlieb sa je. A toho chlebíka je tam momentálne nedostatok. Ale to si pani Nichoslonová, politický nominant, ktorý sa dostal k teplému miestu, býva vo vile vo Svätom Juri, má byt v cetre Bratislavy, zamestnala si na ministerstve svojich kamarátov, ktorým platí desiatky tisíce eur mesačne, neuvedomuje. Jej majetok je totiž tak ohlušujúci, že nepočuje sociálne výkriky z východu SR. A má tú drzosť vôbec vysloviť meno človeka, akým je pani Viera Tomanová, moja bývalá prednášajúca, ktorej ľudskosť a rozsah jej vedomostí som som mal tú česť spoznať na jednej z mnohých prednášok. A mimochodom. SMER som nevolil. Teraz však budem. Budem len preto, aby sa Slovensko vyvarovalo takých ľudí, ako je Nicholsonová a iní, tzv. protikorupční bojovníci s peniazmi, trčiacimi z vrecák…

 2. Janci hovorí:

  Oprava prvej vety: tato tema by mala byt vysostne odbornou temou. A nie politickou!

Komentáre podliehajú schvaľovaniu. Urážlivé a vulgárne komentáre schvaľované nebudú

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>